Welterusten
0

Van de reizigers noemt een rustige hotelkamer essentieel voor een goede nachtrust.*

Rumoerige restaurants
0

Van de mensen heeft al eens een restaurant voortijdig verlaten vanwege het lawaai.**

Bronnen
Geluidsbelasting
0

De hoge geluidsbelasting van 25% van de trainers die in de onderzochte zwembaden en sportscholen werken.***

Casestudy's