Minder uitstoot
0

Tegen 2034 willen we de broeikasgasuitstoot in de hele levenscyclus van onze producten met een derde verminderen.

Afval naar stortplaats
0

Onze fabrieken voeren geen afval af naar stortplaatsen.

Hernieuwbare energie
0

Meer dan 50% van onze elektriciteit komt uit hernieuwbare bronnen.

Toekomst zonder koolstofemissie

In 2020 sloot de ROCKWOOL Group zich aan bij het ambitieuze Science Based Targets Initiative (SBTi) en beloofden we onze broeikasgasuitstoot in de hele levenscyclus van onze producten tegen 2034 met een derde te verminderen.

Dit betekent dat we de productie-emissie met 38% moeten verminderen en de niet-fabrieksgerelateerde emissie (stroomopwaarts en stroomafwaarts) met nog eens 20%.

Deze doelstellingen zijn een cruciale stap in de richting van een toekomst zonder CO2, zodat onze samenleving tegen 2050 helemaal koolstofvrij kan worden.

school, pupils, kids, school children, class room, people, education

Onze investeringen in innovatie

Om de operationele uitstoot in onze fabrieken te verminderen, besteden we veel aandacht aan technologische innovatie.

Bij ROCKWOOL hebben we baanbrekende, grootschalige elektrische smelttechnologie ontwikkeld in landen waar de elektriciteitsimpact van het stroomnet laag is. Daarnaast hebben we geïnvesteerd in brandstofflexibele smelttechnologie, zodat we vlot kunnen overstappen naar brandstoffen met een lagere koolstofemissie.

In 2021 stapt onze grootste fabriek in Polen over naar aardgas, en daar zijn we ongelooflijk trots op.

industrial, manufacturing, engineering, technology, factory

Milieu- en kwaliteitsmanagement

 

We verbeteren onze productieprocessen voortdurend met de hulp van toonaangevende milieu- en kwaliteitsmanagementsystemen. Die systemen zijn gecertificeerd door externe partijen in overeenstemming met ISO 14001 'Milieumanagementsystemen – Vereisten met gebruiksbegeleiding' en ISO 9001 'Kwaliteitsmanagementsystemen – Vereisten'.

 

Bekijk onze ISO 14001-certificaten
marshall county, mississippi, Mar 4, tile plant, manufacturing, Rockfon, ceiling tile, cartons, worker, tile inspection, production