Met een goed binnenklimaat en uitstekende akoestiek stimuleer je productiviteit en comfort

1 januari 1

Als in een ruimte geluidsgolven harde oppervlakken raken (wanden, vloeren en ramen), ketst de hoorbare energiegolf die we geluid noemen terug in de ruimte, waardoor het algehele geluidsniveau stijgt.

De impact van een slechte akoestiek

Thuis, op kantoor, op school of in een restaurant waar we graag met vrienden eten: we hebben ons allemaal wel eens geërgerd aan slechte akoestiek. Het grootste deel van onze tijd brengen we binnenshuis door, en daarom is het belangrijk om te beseffen hoe groot de invloed van akoestiek kan zijn op gezondheid, concentratie, productiviteit en algeheel welzijn. 

Meerdere studies onderstrepen het belang van akoestiek als een significant fysiek kenmerk van ons binnenklimaat, en de impact ervan op ons psychologisch en fysiek welbevinden. Zelfs een korte blootstelling aan slechte akoestiek leidt al tot concentratieverlies; het maakt het moeilijker om informatie te verwerken en taken uit te voeren en vermindert tevens de spraakverstaanbaarheid, waardoor iedereen in de ruimte harder gaat praten. Dit verschijnsel staat bekend als het Lombard effect of het “Cocktail Party” effect. 

Bij een korte blootstelling roept het wellicht wat irritatie op, maar continue geluidsoverlast kan op langere termijn gehoorverlies, verhoogde hartslag en hoge bloeddruk veroorzaken. De maatschappelijke kosten van slechte akoestiek zijn opmerkelijk hoog: alleen al in Europa lopen ze jaarlijks op tot 30-40 miljard euro. In Europa sterven elk jaar 10.000 mensen als gevolg van geluidsoverlast en in de Verenigde Staten is gehoorschade door blootstelling aan lawaai op kantoor en in de samenleving de derde meest voorkomende chronische aandoening - het komt vaker voor dan diabetes of kanker. 

Om de gevolgen van ongecontroleerde akoestiek te beperken, moeten we gaan werken met materialen die omgevingsgeluiden absorberen en dempen, waardoor galm wordt voorkomen.

Geluidsabsorptie

Voor een goede geluidsabsorptie moeten in een ruimte de drukniveaus van het omgevingsgeluid goed geregeld worden; de spraakverstaanbaarheid wordt dan groter en gesprekken zijn beter te voeren en te volgen. Dit kun je realiseren door geluidsabsorberend materiaal te gebruiken, bijvoorbeeld op het plafond en aan de wanden.

Geluidsoplossingen

De kwaliteit van geluidsabsorptie wordt bepaald door de indeling van de ruimte en de gebruikte materialen. Steenwol, het basismateriaal in onze akoestische panelen, heeft van nature een hoge geluidsabsorptie. Je kan daardoor akoestisch comfort van hoog niveau bereiken, zonder panelen met perforaties of gaten te hoeven gebruiken.

Een Frans onderzoek bracht aan het licht dat bij elke toename van 10 dB in geluidshinder 8- tot 9-jarige scholieren 5,5 punten lager scoorden op hun nationale standaardtoets.

Toepassingsgebieden