Juridische kennisgeving

Alle inhoud van de website is eigendom van ROCKWOOL A/S en beschermd door de auteurswet. Toestemming voor het gebruik van documenten (zoals jaarbericht, milieuverslag, persberichten, datasheets, enz.) van de website wordt verleend, op voorwaarde dat (1) gewezen wordt op het copyright van ROCKWOOL A/S in alle exemplaren, (2) dergelijke documenten van de website uitsluitend ter informatie en voor niet-commercieel gebruik worden gebruikt en niet op een netwerkcomputer worden gekopieerd of gepubliceerd in andere media, en (3) er geen wijzigingen in de documenten worden aangebracht. Gebruik voor elk ander doeleinde is nadrukkelijk verboden. Overtreding kan leiden tot civiel- en/of strafrechtelijke vervolging.

Het ontwerp en de vormgeving van de website zijn het eigendom van ROCKWOOL A/S. Eventuele toestemming voor het gebruik van de documenten als hierboven vermeld, betreft niet het ontwerp of de vormgeving van de website, of enige andere website in bezit of onder beheer van ROCKWOOL A/S (de "ROCKWOOL websites"). Het ontwerp of de vormgeving van de ROCKWOOL websites mag niet geheel of gedeeltelijk gekopieerd of nagemaakt worden. Er mogen geen logo's, grafieken of afbeeldingen van een van de ROCKWOOL websites gekopieerd of doorgegeven worden zonder de nadrukkelijke toestemming van ROCKWOOL A/S.

ROCKWOOL A/S geeft geen garanties voor de geschiktheid van de informatie in de documenten en bijbehorende grafieken die op de website zijn gepubliceerd voor enig doel. Zulke documenten en bijbehorende afbeeldingen worden geleverd in "hun feitelijke staat" en, voor zover toegestaan door de wet, zonder enige vorm van garantie. Hoewel niets in deze juridische kennisgeving onze aansprakelijkheid uitsluit of beperkt voor een frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken of voor overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door onze nalatigheid, aanvaardt ROCKWOOL A/S in geen geval aansprakelijkheid voor enige directe, indirecte of gevolgschade of enige andere schade die voortkomt uit verlies van gebruik, gegevens of winst, hetzij bij een contractuele handeling, nalatigheid of andere handeling, die voortkomt uit of verband houdt met het gebruik van informatie die beschikbaar is op de website.

De documenten en bijbehorende grafieken die worden gepubliceerd op de website kunnen technische onnauwkeurigheden of typefouten bevatten. ROCKWOOL A/S probeert een constante, foutloze dienstverlening te bieden, maar wij kunnen niet garanderen dat de website of de diensten die wij aanbieden altijd beschikbaar zijn of dat ze vrij zijn van fouten. Hoewel wij gebruik maken van antivirussoftware om de inhoud van de website te beschermen tegen bekende virussen, kan ROCKWOOL A/S niet garanderen dat het materiaal en de downloads op de website vrij zijn van kwaadaardige coderingen. U bent zelf verantwoordelijk voor het nemen van voorzorgsmaatregelen om uw eigen computersysteem tegen virussen te beschermen. Voorzover de wet dit toelaat, aanvaardt ROCKWOOL A/S geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van eventuele fouten in, of onbeschikbaarheid van de website.

Eventuele weergegeven hyperlinks op de website dienen enkel uw gemak. Als u besluit zo'n link aan te klikken, verlaat u de website. ROCKWOOL A/S heeft geen controle over of billijkt de inhoud van een andere website en wij aanvaarden geen aansprakelijkheid die voortvloeit uit uw gebruik van hyperlinks.

Handelsmerken

ROCKWOOL, Rockfon, Rockpanel, Grodan en Lapinus en/of namen van andere producten waarnaar hier wordt verwezen, zijn handelsnamen of geregistreerde handelsmerken van ROCKWOOL A/S en/of zijn dochtermaatschappijen en mogen niet worden gebruikt zonder hun voorafgaande schriftelijke toestemming.