Geluidsoverlast
0

Van de studenten die gevraagd werden wat het meest storend was voor hun leerproces, zei 77% 'lawaai'.*

Stemproblemen
0

Van de leerkrachten lijdt aan onomkeerbare schade aan hun stem door luid praten om zich verstaanbaar te maken.**

Bronnen
Lagere testscores
0

Gaan verloren op nationale gestandaardiseerde tests voor elke 10 dB geluidstoename boven 41 dB, ervaren door jonge studenten.***

Casestudy's